सम्पर्क

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

तपाईंको नाम (जरूरी)

तपाईंको ईमेल (जरूरी)

तपाईंको फोन (जरूरी)

विषय

तपाईंको सन्देश

जिविस डोटीको सम्पर्क

स्था.वि.अ ०९४४२०२४२

प्रसाशन ०९४४२०१५६

लेखा ०९४४२०२४५

प्याक्स ०९४४२०१५६

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय डोटी

सुचना अधिकारी

टेक व खड्का

९८५८४४०२३९

ठेगाना: सिलगढी, डोटी

फोन: ०९४-४२०१५६,४२०२४२,४२०२४५

ईमेल: tek.khadka2015@gmail.com

नक्सा


Skip to toolbar