सामाजिक सुरक्षा

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०६९ बमोजिम समाजका जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा, दलित वर्ग, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, अशक्त्त अपाङ्गता भएका नागरिकहरु एव दलित बालबालिकाहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृत्ति अनुदान प्राप्त गर्नेछन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृत्ति अनुदान प्राप्त गर्नका लागि चालू आर्थिक वर्षको मंसिर १५ गते सम्ममा दरखास्त दिनु पर्नेछ ।

निम्न वर्गहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने छन् ।

सि न लक्षित समूह उमेर समूह लक्षित समूहले पाउने सुविधा (मासिक)
जेष्ठ नागरिक दलित ६० वर्ष उमेर पुगेका देश भरका सबै नागरिक ५००।
जेष्ठ नागरिक अन्य ७० वर्ष उमेर पुगेका देश भरका सबै नागरिक ५००।
एकल महिला ६० वर्ष उमेर पुगेका देहायका अवस्था भएका सबै एकल महिलाक विवाह नगरी बसेका एकल महिलाख सम्बन्ध विच्छेद भएका एकल महिला ५००।
विधवा महिला विधवा महिलाले विवाह गरेमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त हुने छैन । ५००।
पूर्ण अशक्त्त अपाङ्गता भएका व्यक्त्ति जिल्ला स्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट रातो रगको परिचय पत्र प्राप्त गरेका नागरिकहरु १०००।
आशिक अशक्त्त अपाङ्गता भएका व्यक्त्ति जिल्ला स्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट निलो रगको परिचय पत्र प्राप्त गरेका नागरिकहरु ३००।
लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति १०००।
दलित बालबालिका पाँच वर्ष उमेर पुरा नभएका दलित बालबालिका २००।गा.वि.सका नाम्हरु आ.व (चौमासिक) जेष्ठ नागरिक जेष्ठ नागरिक कर्णाली जेष्ठ नागरिक दलित एकल बिधवा पूर्ण अशक्त अपांग आंशिक अशक्त लोपोन्मुख बालबालिका डाउनलोड
पु पु पु पु पु पु पु
घण्टेश्वर २०७२।०७३ (पहिलो) 12 22 6 13 63 1 1 3 1 27 19 डाउनलोड
चवराचाैतारा २०७२-०७३ (पहिलाे) 13 19 17 15 0 115 0 2 4 6 37 36 डाउनलोड
छतिवन २०७२।०७३ (पहिलो) 32 36 19 28 104 1 62 72 डाउनलोड
डाैड २०७२।०७३ (पहिलो) 85 53 68 51 1 221 0 1 0 6 141 166 डाउनलोड
तिखातर २०७१।०७२ (पहिलो) 39 50 86 84 273 1 5 2 5 210 191 डाउनलोड
दहकालिकास्थान २०७२।०७३ (पहिलो) 19 29 12 26 112 1 1 34 29 डाउनलोड
मुडभरा २०७२।०७३ (प्रथम) 84 62 0 0 31 46 0 269 4 5 2 4 121 123 डाउनलोड
मुडेगाँउ २०७२।०७३ (पहिलो) 36 35 33 30 120 5 4 1 48 56 डाउनलोड
लक्ष्मीनगर ०७२।०७३ (पहिलाे) 27 44 16 20 136 2 4 1 7 35 45 डाउनलोड
वनलेक २०७२।०७३ (पहिलाे) 34 27 39 60 1 247 1 2 3 6 131 143 डाउनलोड
वारपाटा २०७२।०७३ (पहिलाे सम्मको) 31 37 30 31 0 219 1 1 1 0 91 80 डाउनलोड
वासुदेवी २०७२।०७३ (पहिलो) 39 33 49 42 3 174 3 3 4 4 107 120 डाउनलोड
सरस्वतीनगर २०७२।०७३ (पहिलो) 37 36 14 15 106 2 3 5 5 34 22 डाउनलोड
सानागाँउ २०७२।०७३ (पहिलो) 26 35 31 20 118 1 1 1 2 73 75 डाउनलोड
Skip to toolbar