जिल्ला योजना


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
२० अाै जिल्ला परिषदमा प्रस्तुत कार्यक्रमहरू जिल्ला योजना, बजेट तथा कार्यक्रम २०७२।११।२९ जि.शा.वि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिले २०अाै जिल्ला परिषद २०७२।११।२९मा पेस गरेकाे अा.व ०७२।०७३का कार्यक्रमहरू
अा.व २०७३।०७४काे याेजना तर्जुमाका लागि इलकास्तरीय याेजना तर्जुमा गाेष्ठी वाट प्राप्त याेजनाहरू जिल्ला योजना, प्रकाशन, बजेट तथा कार्यक्रम, योजना तथा परियोजना २०७२।११।०२ जि.शा.वि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अा.व २०७३।०७४ का लागि याेजना तर्जुमा अन्तरगत २०७२ माघ १७,१८ र २० गते सम्पन्न इलाका स्तरीय योजाना तर्जुमा गाेष्ठिका निर्णयहरू सवैकाे जानकारीका लागि प्रकाशित गरिएकाे व्यहाेरा अनुराेध छ ।
जिल्ला विपद व्यवस्थापन योजना२०७२-२०७६ गुरु योजना, जिल्ला योजना, प्रकाशन, योजना तथा परियोजना २०७२।०२ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको जिल्ला विपद व्यवस्थान योजना २०७२
जिल्ला आबधिक योजना २०७२|०७३ DRAFT गुरु योजना, जिल्ला योजना, प्रकाशन २०७२।०८।२० जि.शा.वि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
डोटी जिल्ला द्रोस्राै अावधिक योजना २०७२।०७३ काे अन्तिम डा्फ्रट रिपोट्
१९ अोेै जिल्ला परिषद २०७१ जिल्ला योजना २०७२।०८।११ जि.शा.वि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
१९ अोेेे जिल्ला परिषद २०७१।११।२७ मा भएका निर्णयहरू
Skip to toolbar