निवेदनका ढाँचाहरु


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
उपभाेक्ता समिति निवेदन ढाँचा निवेदनका ढाँचाहरु २०७३।०१ जि.शा.वि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
उपभाेक्ता समितिले सम्झाैता तथा भुक्तानी मागदा प्रयोग हुने निवेदनका ढाँचा
सम्झाैता फाराम नमुना नमुना फारमहरू, निवेदनका ढाँचाहरु २०७३।०१।०१ जि.शा.वि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिकाे उपभाेक्ता समिति संग गर्ने सम्भाैता फाराम
Skip to toolbar