गा.पा. र न.पा को फोन नं. , फ्याक्स नं. र ईमेल ठेगाना पठाउने सम्वन्धमा वडा सचिव रिक्त रहेको विवरण पठाउने सम्वन्धमा कर्मचारीको विवरण पठाउने सम्वन्धमा अग्नी नियन्त्रण उपकरणको विवरण उपलब्ध गराई दिने सम्वन्धमा आ‍‌.व. ०७३-०७४ को निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाहरुको विवरण Hyundai Excavator Robex 210LC7 मेसिनको विभिन्न पार्टस खरिद तथा मर्मतका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७३-०७-०३ न्यूनतम शर्त मापन तथा कार्य सम्पादन मापनको आ.व. २०७१-०७२ को नतिजा आ‍.व. २०७२-०७३ को वार्षिक प्रगती समिक्षा गोष्ठीको प्रतिवेदन कार्यसम्पादन सम्झौताको स्व-मूल्यांकन फाराम भरि पठाईएको वारे उपभाेक्ता समितिलार्इ सुचना

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
द्रोस्रो चाैमासिक प्रगति विवरण चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२।१२।०७ योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अा.व २०७२।०७३को द्रोस्रो चाैमासिक प्रगति विवरणा सार्वजनिक गरिएको
LGCDP को प्रथम चाैमासिक विवरण २०७२ चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२।०८।०७ जि.शा.वि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
स्थानीय शासन तथा सामुदायीक विकास कार्यक्रमको प्रथम चाैमासिक प्रगति प्रतिवेदन
प्रथम चाैमासीक प्रगती अा.व २०७२।७३ चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२।०८।७ जि.शा.वि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अा.व २०७२।७३को प्रथम चोमासिक प्रतिवेदन
Skip to toolbar