वारपाटा

वारपाटा गाविस

सामाजिक सुरक्षा


आ. व. जेष्ठ नागरिक जेष्ठ नागरिक कर्णाली जेष्ठ नागरिक दलित एकल बिधवा पूर्ण अशक्त अपांग आंशिक अशक्त लोपोन्मुख बालबालिका डाउनलोड
पु पु पु पु पु पु पु
२०७२-०७३ 13 19 17 15 0 115 0 2 4 6 37 36 डाउनलोड
०७२।०७३ 27 44 16 20 136 2 4 1 7 35 45 डाउनलोड
२०७२।०७३ 13 19 21 16 117 0 2 1 7 39 37 डाउनलोड
२०७२।०७३ 39 33 49 42 3 174 3 3 4 4 107 120 डाउनलोड
२०७२।०७३ 26 35 31 20 118 1 1 1 2 73 75 डाउनलोड
२०७२।०७३ 32 36 19 28 104 1 62 72 डाउनलोड
२०७२।०७३ 19 29 12 26 112 1 1 34 29 डाउनलोड
२०७२।०७३ 36 35 33 30 120 5 4 1 48 56 डाउनलोड
२०७१।०७२ 39 50 86 84 273 1 5 2 5 210 191 डाउनलोड
२०७२।०७३ 12 22 6 13 63 1 1 3 1 27 19 डाउनलोड

Skip to toolbar